Đến nội dung

Chào bạn đến với CLB Vươn Tới Thành Công
Tham gia ngay để có được quyền truy cập vào tất cả các tính năng của diễn đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, bài trả lời cho chủ đề hiện có, kết bạn, chat với các thành viên khác, nhận được tin nhắn của riêng cá nhân của bạn và nhiều hơn nữa. Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây, - nếu không, hãy đăng ký nhanh chóng tại đây!
Hình ảnh

rắc rối ...sơ đồ tư duy môn tiếng anh

- - - - -

 • Please log in to reply
6 replies to this topic
 • Thành viên mới
 • 4 bài viết
 • 9 cảm ơn
 • Thực tập viên
 • Last active: 21/11/2014 05:01 PM
 • Joined: 20/10/2009
bạn nào học Tiếng Anh giỏi chác cũng biết.....QUY TÁC NHẤN TRỌNG ÂM.....mình đang gạp rác rối trong viêvj vẽ sơ đồ tư duy cho phần này.... :D :D :x :D :D :x :D :x :|
cụ thể.....việc hàng loạt các lệnh cần ghi nhớ như sau :

4. TỪ TẬN CÙNG BẰNG - ION, - IC(S)
Những từ tận cùng bằng -ion, -ic(s) không kể có bao nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.
Ví dụ: re’vision, tele’vision, pro’fession, pro’motion, so’lution, me’chanics, eco’nomics, e’lastic, ‘logic…
5. TỪ TẬN CÙNG BẰNG - CY, -TY, -PHY, -GY, -AL
Những từ tận cùng bằng -cy, -ty, -phy, -gy, -al không kể có bao nhiêu
âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ phải sang trái.
Ví dụ: de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical…

cái đoạn tận cùng các đuôi...ion, ic, hay cy.....mình đã tưởng tượng mãi mà không thành :( :P :P ...nhất là chuyển thành hình ảnh hoặc câu chuyện :o :P .....em bó tay...không được nói cụm từ không làm được...trích tôi tài giỏi
...............và néu các bạn giúp được tôi...xin cám ơn rất nhiều....
TÔI RẤT CẦN NHỮNG ĐÓNG GÓP CHI TIẾT ...THẬT LÒNG TRUYỀN KINH NGHIỆM...XIN ĐỪNG TRẢ LỜI QUA LOA.. :-bd :-? :D

Được cảm ơn 5 Members:
 • Thành viên chính thức
 • 10 bài viết
 • 10 cảm ơn
 • Nhân viên mới
 • Last active: 27/10/2009 12:20 AM
 • Joined: 27/10/2009
[table][tr][td]
Thế nào là trọng âm từ? Trọng âm từ là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Khi ta đọc đến âm tiết này thì lực phát âm sẽ mạnh hơn khi phát âm các âm tiết khác.

Để làm dạng bài tập này trước tiên các em phải nhớ rằng trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

Sau đây globaledu xin giới thiệu với các em một số quy tắc chung nhất để nhận biết trọng âm tiếng Anh, hi vọng nó sẽ giúp các em ghi điểm trong mùa thi này.

1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble
Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy
Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...
Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.
Ví dụ: FOllow, BOrrow...
Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.
Ví dụ: PAradise, EXercise
2) Trọng âm vào âm tiết thứ hai

Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN
Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm.
Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...
Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.
Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...
3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên
Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên
Ví dụ:
Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...
Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...
Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên
Các từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:
Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.
Ví dụ: CRItical, geoLOgical
5) Từ ghép (từ có 2 phần)
Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...
Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...
Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...
Lưu ý:

1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.

2. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

3. Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).

Samples:
Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

1. A. study B. reply C. apply D. rely

2. A. deficiency B. deficit C. reference D. deference

3. A. employee B. referee C. committee D.refugee

4. A. tenant B.common C. rubbish D.machine

5. A. company B. atmosphere C.customer D. employment

6. A. animal B. bacteria C. habitat D.pyramid

7. A. neighbour B.establish C. community D. encourage

8. A. investment B. television C. provision D. document

9. A.writer B.teacher C.builder D. career


10. A. decision B. deceive C. decisive D. decimal
Đáp án bài thi mẫu trong bài học Cách phát âm của các phụ âm

Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại

1. Key: A

Giải thích: Các từ need, wantsucceed đều tận cùng bằng td nên khi thêm –ed các âm cuối được phát âm là [id]. Riêng decide có âm cuối là nguyên âm –e (hữu thanh) nên đuôi –ed được phát âm là [t].


2. Key: D
Giải thích: Hầu hết C đứng đầu từ được phát âm là [k] tuy nhiên trong city nó được phát âm là [s].


3. Key: C
Giải thích: S thường được phát âm là [s] tuy nhiên trong sugar S được phát âm là [ʃ]

4. Key: C

Giải thích: Hầu hết CH đứng đầu từ đều được phát âm là [tʃ] tuy nhiên trong từ chemist thì CH lại được phát âm thành [k].

5. Key: D


Giải thích: Hầu hết GH được phát âm là [f] tuy nhiên trong though GH là âm câm.
6. Key: A


Giải thích: Hầu hết đuôi –se được phát âm là [z] nhưng trong promise nó được phát âm là [s].
7. Key: C


Giải thích: Hầu hết F được phát âm là [f] tuy nhiên nó lại được phát âm là [v] trong từ of.
8. Key: A
Giải thích: G đứng đầu từ, giữa từ được phát âm là [g], GE đứng cuối từ được phát âm là [dʒ
9. Key: A
Giải thích: Trong các từ thick, think, thin TH được phát âm là [θ], trong thus TH được phát âm là [ð].


10. Key: B
Giải thích: Hầu hết H được phát âm là [h] nhưng trong một số từ như hour, honest, honor, heir H là âm câm.


[/td] [/tr] [tr] [td]

Bạn ơi, có gì thì hỏi chị google nhé!!

[/td] [/tr] [tr] [td] [/td][/tr][/table]

Được cảm ơn 5 Members:
 • Thành viên chính thức
 • 262 bài viết
 • 594 cảm ơn
 • Phó giám đốc
 • Last active: 29/06/2012 08:58 AM
 • Joined: 09/04/2009
theo mình bạn có thể nghĩ ra những câu gì đó mà bắt đầu bằng mấy từ đó .Nếu khó thì bạn hãy dùng tiếng anh đó , cách này mình áp dụng có kết quả lắm .Còn khi nào nghĩ ra chuyện gì thú vị thì nhớ kém vào ko thì gắn chuổi câu đó với hình ảnh là ổn rồi

Được cảm ơn 2 Members:
 • Thành viên chính thức
 • 262 bài viết
 • 594 cảm ơn
 • Phó giám đốc
 • Last active: 29/06/2012 08:58 AM
 • Joined: 09/04/2009
"[/u">

]TỪ TẬN CÙNG BẰNG - CY, -TY, -PHY, -GY, -AL
Những từ tận cùng bằng -cy, -ty, -phy, -gy, -al không kể có bao nhiêu
âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ phải sang trái.TỪ TẬN CÙNG BẰNG - ION, - IC(S)
Những từ tận cùng bằng -ion, -ic(s) không kể có bao nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.


1.Theo mình bạn có thể nhớ như sau :
three gym physic all city : với hình ảnh 3 phòng tập thể dục & vật lí trị liệu lớn nhất cả thành phố .

2.Bạn có thể hình dung icon television is very nice + 1 icon nào đó của chương trình ti vi mà bạn thích nhất hay 1 biểu tượng bạn tự nghĩ ra cho riêng mình cũng được . Thử ứng dụng xem sao , nếu ko hiểu quả thì loa loa mọi người sẽ có cách khác giúp bạn thêm!

Được cảm ơn 3 Members:
 •  Tôi Tài Giỏi!
 • 430 bài viết
 • 1986 cảm ơn
 • Cử nhân Tôi Tài Giỏi!

Huy hiệu nhận được

           
 • Last active: 01/04/2013 04:18 PM
 • Joined: 30/08/2009
em xin góp ý chút chút ạ!
Theo em thì thực ra sơ đồ tư duy của môn tiếng anh nó phù hợp cho việc tóm tắt lại 1 đoạn văn nhiều hơn , vì qua đó mình biết được những từ mới ý chính, còn những cái VD như quy tắc trọng âm thì thực sự khó nhớ thật, nếu áp dụng sơ đồ tư duy thì cũng được nhưng em thấy hơi lung tung , cứ ghi như bình thường cũng được ạ! Riêng em thì em không học thuộc đâu, cô giáo em vừa hôm trước phát cho 1 tờ quy tắc, em có làm bài tập em giở ra coi, rồi chính sách "mưa dầm thấm lâu" hihi tại học thuộc loạn hết cả lên, nên em chẳng học nữa cứ để đó , làm nhiều thành quen, hiện tại chỉ có một số quy tắc chính VD ..ion,..cy gì đấy là em nhớ sơ sơ thôi! ^^ còn lại thì cứ làm nhiều tự dưng mình lại nhớ, em thấy cũng hiểu quả lắm! ^^ mà học như thế không phải theo kiểu bắt mình phải thuộc nên rất thoải mái! hihi
Chúc anh học tốt! :-bd
Thân, diepnguyen! :-?

Được cảm ơn 2 Members:
 • Ít hoạt động
 • 308 bài viết
 • 777 cảm ơn
 • Giám đốc

Huy hiệu nhận được

              
 • Last active: 02/11/2010 05:04 AM
 • Joined: 29/07/2008
các bạn lại dính vào lối mòn của cách học ngữ pháp khi luyện speaking rồi
Không cần chú ý quá nhiều đến chi tiết cách phát âm như vậy
chỉ cần học một số cách phát âm chính rồi sau đó luyện tập qua cgiao tiếp và luyện nghe nhiều
Không nên học nhớ một cách máy móc như vậy,
Cách học theo bản năng của anh phuonglive cũng là một cách hay mọi người nên học tập

Được cảm ơn 2 Members:
 • Thành viên mới
 • 4 bài viết
 • 9 cảm ơn
 • Thực tập viên
 • Last active: 21/11/2014 05:01 PM
 • Joined: 20/10/2009
cám ơn tất cả mọi người...thôi thì tôi đành cố học thuộc vậy....Lập sơ đồ tư duy cái này chác mệt lám..mà chưa chác đã nhớ được/