Đến nội dung

Chào bạn đến với CLB Vươn Tới Thành Công
Tham gia ngay để có được quyền truy cập vào tất cả các tính năng của diễn đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, bài trả lời cho chủ đề hiện có, kết bạn, chat với các thành viên khác, nhận được tin nhắn của riêng cá nhân của bạn và nhiều hơn nữa. Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập tại đây, - nếu không, hãy đăng ký nhanh chóng tại đây!
Hình ảnh

WISH CLAUSE

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic
  • Thành viên chính thức
  • 215 bài viết
  • 232 cảm ơn
  • Trưởng phòng
  • Last active: 22/03/2015 11:48 AM
  • Joined: 15/04/2011
Wish (ước gì, mong) và if only (giá mà, ước gì) thường được dùng để diễn đạt ước muốn ( if only rõ ràng hơn và mạnh hơn wish). Sau wishif only là một mệnh đề chỉ sự ao ước hoặc một điều không có thật. Mệnh đề sau wishif only được xem như một mệnh đề danh từ (noun clause). Sau wishif only có 3 loại mệnh đề được dùng để chỉ sự ao ước ở tương lai, hiện tại và quá khứ.

1/ Ao ước ở tương lai (Future wish): mong muốn điều gì đó xảy ra hay muốn người nào đó làm điều gì

Subject + wish(es) + subject + would (not) + verb (bare inf)

If only + subject + would (not) + verb (bare inf)

Ex: I wish you would stop smoking. Tom wishes his neighbors wouldn’t make so much noise. If only Jane would take the trip with me next Sunday. If only it would stop raining.

Lưu ý:
-Chủ ngữ của wish không thể cùng chủ ngữ với would, do đó chúng ta không thể nói I wish I would… nhưng chúng ta có thể dùng could. Ex: I wish I could attend your wedding next week. [NOT I wish I would attend…] -I wish…would… được dùng khi nói về hành động và sự thay đổi, would không dùng khi nói về một tình trạng. Ex1: I wish something exciting would happen. (Tôi mong điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.) => cho hành động ở tương lai Ex2: My life isn’t interesting. I wish my life was more interesting (Cuộc sống của tôi thật buồn tẻ. Ước gì cuộc sống của tôi thú vị hơn.) [NOT …my life would be more interesting]


2/ Ao ước ở hiện tại (Present wish): diễn đạt mong ước về một điều không có thật hoặc không thể thực hiện được trong hiện tại.

Subject + wish(es) + subject + verb (past simple/ past subjunctive)

If only + subject + verb (past simple/ past subjunctive)

Ex: I wish I was/were rich. => But I am poor now. I wish I could swim. => But I can’t. If only Ben was/were here. => But Ben isn’t here. If only we knew where to look for him. => But we don’t know.

Lưu ý:
-Would không được dùng để diễn đạt mong ước về hiện tại, nhưng chúng ta có thể dùng could. Ex: I feel so helpless. If only I could speak that language. [NOT If only I would…] -Were (Past Subjunctive) có thể được dùng thay cho was (I,he,she,it was/were), nhất là trong lối văn trịnh trọng. Ex: I wish I was/were taller, I might be better at basketball. -Ở cấp THCS,đối với present wish, người ta thường dùng were hơn was (nếu có câu trắc nghiệm mà có 2 đáp án là were và was thì chọn were); và could thường được thay bằng be able to ( ra thi nên xài be able to thay vì could).

3/ Ao ước ở quá khứ (Past wish):diễn đạt mong ước về một điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc diễn đạt sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy ra.


Subject + wish(es) + subject + verb(PP)

If only + subject + verb (PP)

Ex:
I wish I hadn’t failed my exam last year. => But I failed my exam last year
She wishes she had had enough money to buy the house. => But she didn’t have enough money to buy it
If only I had met her yesterday. => But I didn’t meet her.
If only David had been a bit more carefully, he’d have been all right.

Lưu ý:
-Chúng ta có thể dùng could have + pp để diễn tả mong ước về quá khứ.

Ex: I wish I could have been at the wedding, but I was in New York.


-Mệnh đề có if only có thể đứng một mình hoặc trong câu điều kiện.

Ex: If only I weren’t so fat, I would be able to get into this dress.


-Wish có thể được dùng ở quá khứ mà không thay đổi thể giả định.

Ex: He wished he knew her address. = He was sorry he didn’t know her address.


Bài viết này đã được chỉnh sửa bởi ry_s2_s9: 02/08/2011, 07:47 PM


Được cảm ơn 1 Member: